Tarixi sənədlər

TARİXİ SƏNƏDLƏR

 • Kürəkçay müqaviləsi
 • Gülüstan müqaviləsi
 • Türkmənçay müqaviləsi
 • Ermənilərin Persiyadan (İrandan) bizim vilayətlərə köçürülməsi haqqında məktub A.S.Qriboyedov

“Daşnaksütyun” erməni inqilab partiyasının fəaliyyəti haqqında

 • “Daşnaksütyun” erməni inqilab partiyasının təşkili və fəaliyyəti haqqında məlumat
 • (Komitə) “Daşnaksütyun” partiyası üzrə
 • Qafqaz Sərdarı İ.İ.Vorontsov-Daşkovun İmperator Əlahəzrətləri Nikolay Romanova məktubundan
  (17 aprel 1909-cu il)
 • Erməni xüsusi zərbə dəstəsinin rəisi Andranikin Əmri (N 640, 19 noyabr 1918-ci il)
 • Qəribi. Qırmızı Kitab (Tiflisdə 1920-ci ildə nəşr edilmişdir, çıxarışlar çap edilir)

AXC: (1918-1920) Qarabağ haqqında məlumatlar

 • Şamaxı qəzasında erməni vəhşilikləri haqqında arxiv materialları (1918 il)
 • Azərbaycan Fövqəladə İstintaq Komissiyasının üzvü Mixaylovun məruzəsi
 • Fövqəladə Səlahiyyətli Komissiyanın üzvü Novatskinin məruzəsi
 • 1918-ci ilin mart ayına kimi İrəvan quberniyasının dağıdılmış və əhalisi tərk edilmiş müsəlman kəndlərinin siyahısı.
 • Daxili İşlər Naziliyinin dəftərxanasından ermənilər və Ermənistan Respublikasının qoşunları tərəfindən Qarabağın müsəlman əhalisi üzərində törədilən zorakılıqlar barəsində çıxarılış. (80№-li işdən 1918., Dördüncü bölmə.)
 • Sülh Konfransının cənab Sədrinə. 16/19 avqust 1919-cu il.
 • Gəncə qubernatorunun məruzəsi Cənab Daxili İşlər Nazirinə 1919-cu il
 • Azərbaycan Demokratik Respublikasının orqanı olan “Azərbaycan” qəzetindən materiallar (1918-1919-cu illər)
 • “Müstəqil Ermənistan”: müttəfiqlərin mərhəməti – “lazım deyil” Skotland – Liddel, Tiflis 29 yanvar

Azərbaycan Sovet Sosialist Resublikası

 • Qars müqaviləsi (1921-ci il 13 oktyabr)
 • “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin” yaradılması haqqıda 7 iyul 1923-cü il tarixli Dekret

Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası

 • SSRİ Nazirlər Soveti Qərar № 4083 23 dekabr 1947-ci il. Moskva, Kreml
  Kolxozçuların və digər azərbaycanlı əhalinin Ermənistan SSR-dən Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında.
 • SSRİ NAZİRLƏR SOVETİ Qərar № 754 10 mart 1948-ci il Moskva, Kreml
  Kolxozçuların və digər azərbaycanlı əhalinin Ermənistan SSR-dən Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi üzrə tədbirlər haqqında
 • Azərbaycanlıların Ermənistandan köçürülməsi (deportasiyası)

Azərbaycan Respublikası

BMT

 • Qətnamə 822
 • Qətnamə 853
 • Qətnamə 874
 • Qətnamə 884

ATƏT

 • Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi, Şuranın birinci əlavə görüşü, Helsinki, mart 1992-ci il. Nəticələrin xülasəsi
 • Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi 1994-cü il Budapeşt Sammiti
 • Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı 1996-cı il Sammiti Lissabon 2-3 Dekabr 1996-cı il

İslam Konfransı Təşkilatı

 • İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 13/30-P saylı qətnamə
 • İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 21/30-E saylı qətnamə
 • İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 10/30-C saylı qətnamə

AŞPA

 • Ermənistan və Dağlıq Qarabağda həbs edilmiş hərbi əsirlər və girovlar
 • Ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş genosidin etiraf edilməsi
 • Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması
 • Azərbaycanın mədəni irsinin dağıdılması və ələ keçirilməsi
 • Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyət
 • Azərbaycanda Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Avropada Təhsil Sahəsində Gələcək İnkişaf Proqramı
 • Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
 • Azərbaycanda qaçqın qadın və uşaqların humanitar vəziyyəti
 • Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində nüvə texnologiyası və nüvə tullantıları
 • Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin dayaq olduğu terrorçu təşkilatlar şəbəkəsi
 • Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində tarixi qəbiristanlıqların dağıdılması və ermənilər tərəfindən yeni daimi “qəbiristanlıqların” yaradılması
 • Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında insan hüqüqlarının bərpa edilməsi
 • Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1416 nömrəli Qətnaməsi, 2005 il
 • Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1690 nömrəli tövsiyəsi, 2005 il